ROMANIA נדל"ן ברומניה- זה הזמן להיכנס להשקעות לפני עליית מחירים+הזמנה להשבת רכוש יהודי ברומניה.

רומניה שוכנת בדרום מזרח אירופה. שטחה 237,500קמ"ר. גובלת ב-7 מדינות ובים השחור

מספר התושבים כ-23מיליון מתוכם כ-90% רומנים, 7%-הונגרים, השאר צוענים.

עיר הבירה הינה בוקרסט ומונה מעל 2 מיליון תושבים.

כלכלה

 

ב-25 שנה לאחר המהפכה שבה הודח צ'אושסקו(1990), חל זינוק בכלכלה הרומנית ומשקיעי חוץ רבים השקיעו בה. רומניה עוברת פיתוח מואץ גם בשל העובדה ששנת 2007 היתה שנת הצטרפות רומניה לאיחוד האירופאי ושימוש באירו כמטבע הייחוס הפיננסי.

רומניה פופולרית מאוד על משקיעי הנדל"ן הישראלים, חברות ופרטיים. האטרקטביות נובעת בשל המיקום הנוח והקרוב יחסית לישראל, ובשל הפוטנציאל הנדלני.

ערים בעלות פוטנציאל התפתחות נדל"נית:

בוקרסט- הבירה, טימישוארה, קלוז', קונסטנצה, ברשוב, יאש, באקו.

רומניה חוותה משבר כלכלי עמוק משנת 2008 כתוצאה מ המשבר הכלכלי שפקד את העולם בכלל ומזרח אירופה בפרט, אז החלו להישחק דראסטית מחירי הנדל"ן וכיום לאחר הבחירות לנשיאות , יש תקווה לשינוי.

גם הבנקים הצרו מאוד את צעדיהם והמימון שניתן למשקיעי נדל"ן, מחירי המכירה הנמוכים מול מחירי השכירויות שלא נשחקו באותה מידה מהווים אטראקציה למשקיעי נדל"ן.

שיעורי המס העתידיים ממכירת הנכס ו/או מהשכרתו, הם שיקול חשוב בבואם של המשקיעים בבואם לרכוש ו/או להשכיר את הנכס נשוא העסקה. בחינת כדאיותה של רכישת דירה לצורך השכרתה חייבת להתבסס על תוצאות המס של פעילות כזו.

ברומניה המס בגין עסקת השכרת נכס הינו 16%, זאת לאחר חישוב שיעור ההכנסה החייבת מדמי שכירות הנעשה על ידי ניכוי כהוצאה סך של 25% מסך ההכנסה השנתית הכוללת מדמי השכירות. לצורך ההשוואה, על ריווח הון שנצמח ליחיד כתוצאה ממכירת נכס מקרקעין אשר הוחזק על ידו פחות מ- 3 שנים בטרם נמכר, יחול מס בשיעורים המפורטים להלן:

על חלק ההכנסה עד 200,000 RON יחול מס הכנסה בשיעור של 3%.

על חלק ההכנסה העולה על 200,000 RON יחול מס הכנסה בשיעור של 6,000 RON בתוספת 2% מהשווי העולה על                    200,000  RON.

על ריווח הון שנצמח ליחיד ממכירת נכס מקרקעין אשר הוחזק על ידו יותר מ- 3 שנים בטרם נמכר, יחול מס בשיעורים המפורטים להלן:

על חלק ההכנסה עד 200,000 RON יחול מס הכנסה בגובה 2%.

על חלק ההכנסה העולה על 200,000 RON יחול מס הכנסה בשיעור של 4,000 RON בתוספת 1% מהשווי העולה על                200,000 RON.

אין הכתבה מהווה תחליף לייעוץ פרטני לגבי כל נכס ונכס בנפרד. שיעורי ומדרגות המס עשויים להתעדכן.

להלן עידכון ברומנית בקשר להשבת רכוש, ניתן לפנות אלי להערכת פוטנציאל השבת הרכוש ונקיטת צעדים להשבה מהירה של הרכוש או פיצוי..

 solutionam dosare  Primaria Municipiului Bucuresti si la orice primarie din Romania pe ,legeaLegea 10/2001,Legea fondului funciar si ANRP

SERVICIILE JURIDICE SPECIALE pe care le oferim pentru solutionarea dosarelor pentru revendicarea imobilelor preluate abuziv de catre stat cat si pentru obtinerea (recuperarea) despagubirilor de la ANRP:

1 – Revendicarea imobilelor (constructii sau terenuri) preluate abuziv in perioada anilor 1945-1989 (prin Legea 10/2001).

Va putem prin reprezenta si asista cu succes in fata instantelor de judecata, primarii, prefecturi, ANRP (Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor), Fondul Proprietatea, pentru despagubirea efectiva, in natura sau prin echivalent.

In cadrul acestor proceduri, vom demara si finaliza toate demersurile necesare pe langa Autoritatea Natioanala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) in vederea obtinerii efective a despagurilor banesti sau actiunilor la Fondul Proprietatea.

2 – Obtinerea despagubirior de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) si actualizarea lor. Procedura este urmatoarea:
Dupa depunerea de catre noi a notificarii in numele dumneavoastra, Secretariatul Comisiei Centrale centralizeaza si analizeaza toate dosarele depuse, le transmite evaluatorului desemnat in mod aleatoriu de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor, in vederea intocmirii raportului de evaluare. Evaluatorul intocmeste un raport de evaluare pe care il transmite catre Comisia Centrala. Raportul trebuie sa contina cuantumul despagubirilor in limita carora se acorda titlurile de despagubire. Daca dumneavoastra solicitantii despagubirilor considerati ca dosarul de despagubiri a fost evaluat sub nivelul pietei, puteti contesta respectivul raport intr-un termn de 30 de zile de la comunicare iar evaluatorul desemnat va trebui sa efectueze o noua evaluare.
In baza acestui nou raport, Comisia Centrala va emite decizia ce reprezinta titlul de despagubire.
In cazul in care nu doriti ridicarea imediata a banilor de la ANRP, puteti transforma titlurile de despagubire in actiuni la Fondul Proprietatea; Pentru aceasta trebuie sa depuneti un dosar de optiune la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.
Conversia se face de catre Fondul Proprietatea prin inscrierea in baza de date Regisco S.A a detinatorului Titlului de Despagubire cu un numar de actiuni potrivit urmatoarei formule: Valoare Titlu de Despagubire / 1 RON = numar de actiuni.
Regisco emite un certificat detinatorului de actiuni in care se mentioneaza numarul de actiuni detinute corespunzator numerotarii din baza de date Regisco.
Dupa primirea titlului de despagubire persoana indrepatatita sau, in situatia in care sunt mai multi beneficiari, mandatarul acestora trebuie sa faca o cerere de optiune prin care opteaza fie pentru despagubiri in numerar fie pentru actiuni la Fondul Proprietatea. ANRP va elibera fie titlu de plata ori titlu de conversie tinand cont de optiunea persoanelor indreptatite.
Atat titlurile de plata cat si titlurile de conversie, se vor emite in ordinea inregistrarii cererilor de optiune ale persoanelor indreptatite.
De asemenea ne ocupam pentru dumneavoastra si de identificarea stadiului de solutionare al dosarului prin efectuarea completarii dosarului aflat la Comisia Centrală;
Putem accelera sau debloca procesul de soluţionare a dosarului dumneavoastra prin memorii si contestaţii la deciziile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (CCSD);

3 – La cerere va oferim:
– consultanta de specialitate pentru evaluarea imobilului (constructie sau teren);
– asistenta juridica de specialitae pentru intocmirea obiectiunilor la raportul de evaluare;
– contestatii cu privire la cuantumul despagubirilor stabilite in raportul initial de evaluare;
– intocmirea dosarului de optiune pentru plata despagubirilor in numerar.

Va recomandam sa actionati cu prioritate si sa va hotarati URGENT deoarece ANRP este obligata prin lege sa faca plata cu prioritate a despagubirilor obtinute in urma hotararilor judecatoresti. Trebuie sa tineti cont ca fondurile acestei institutii sunt insuficiente pentru a despagubi in totalitate fostii proprietari.

actiuni la fondul proprietatea, adrese anrp, anrp, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, comisia centrala, comisia centrala pentru stabilirea despagubirilor, decizie ANRP, demersuri pe langa anrp, despagubiri anrp, despagubiri la fondul proprietatea, doare la fondul Proprietatea, dosare ANRP, evaluator anrp, executare hotararea judecatoreasca ANRP, hotarare ANRP, investire hotarare ANRP, legea 10/2001, memorii anrp, raport de evaluare anrp, Regisco SA, restituiri ANRP, revendicare imobile anrp, solutionare dosare ANRP, titlu de despagubire

AVOCAT IOANA RUSU

גד קרן מתמחה בנדל"ן ברומניה ודובר השפה הרומנית. מבצע הערכות שווי וניהול נכסים למשקיעים ברומניה.

GK שמאות

שתף את המאמר

הצטרפו לקבוצת ה-Whatsapp של מומחי הנדל"ן!

כל העדכונים המקצועיים, הזדמנויות עסקיות ונכסים בהזדמנות

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן