פיצול דירות- המחאה הציבורית הועילה! עדכון 11/2015

גד קרן

עפי ״גלובס״ מיום 6 לנובמבר 2011 , שר הפנים וסגן ראש הממשלה, אלי ישי, חתם היום (א') על תקנות המאפשרות פיצול דירות קיימות וכן דירות שאושרו לבנייה וטרם נבנו. ההחלטה התבססה על נתוני משרד הפנים, שהצביעה על כך ש-17% בלבד מהיח"ד שנבנו ב-10 השנים האחרונות הינן בנות 3 חדרים ומטה, כאשר יתרת הדירות הינן בנות 4-6 חדרים. בהצלבת הנתונים הללו, עם נתונים על הרכב משקי הבית בישראל, הגיעו במשרד הפנים להחלטה כי יש לאשר את התקנות, המעניקות לוועדה המקומית לתכנון ובניה סמכות למתן היתר לפצל דירות קיימות לדירות קטנות – ובלבד שלא יהיו קטנות יותר מ-30 מ"ר וכ-75% מבעלי הקרקע נתנו את הסכמתם. בנוסף, התקנות מאפשרות לפצל 20% מהדירות אשר בתכנון ממשלתי שאושרו, אולם טרם מומשו באמצעות הליך מקוצר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

לאחרונה חוזרים לבחון את חוקיות הפיצולים נוכח הדרישה לפתרונות דיור מיידים בעקבות המחאה החברתית. יחד עם זאת יש לבדוק מול הרשות את חוקיות הפיצול, אם ניתן לפצל!.

משרדנו עורך שומות והשגות עבור נאשמים בבניה לא חוקית או פיצולי דירות שהוגשה נגדם תביעה כספית בגובה כפל שווי הבניה הלא חוקית/הנאה הכלכלית שמפיקים מפיצול הנכס. התביעה מתוקף סעיף 219 לחוק התכנון והבניה. עבירות בגין ביצוע עבודות ללא היתר בניגוד לסעיפים 145 ו-204(א)לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 ותקנות התכנון והבניה(עבודות ושימוש הטעונים היתר)תשכ"ז- 1967 גוררות מספר סנקציות מצד הרשויות/עיריות כגון הגשת כתב אישום פלילי כנגד מבצע העבירה, רישום הערות בפנקסי המקרקעין כאמור בסעיף 221 לחוק התכנון והבניה, צוי הריסה וקנסות מינהליים. הפעלת הסנקציה לפי סעיף 219 לחוק(השתת קנס לפי כפל שווי הבניה שבוצעה) נעשתה ע"י בתי המשפט במקרים בהם היתה חומרה מיוחדת בעבירה או שהיה בביצועה משום התרסה נגד החוק, כך למשל נעשה שימוש בסעיף זה במקרים בהם דובר בבניה בהיקף משמעותי ביותר, בבניה שבוצעה חרף התראות שניתנו או תוך הפרת צווים מינהליים או שיפוטיים שאסרו על המשך ביצוע העבודות, בבניה שנעשתה תוך השתלטות על שטחים ציבוריים, בבניה שבוצעה בניגוד לתוכנית בנין עיר, בבניה ששימשה לשימוש מסחרי, בבניה שהנאשם הפיק ממנה רווח כלכלי ובמקרים נוספים שהמשותף להם הוא כי בנסיבות העבירה קיימת חומרה מיוחדת מעבר לעצם בנייתה של הבניה הבלתי חוקית!. לאחרונה התובעים העירוניים מקשיחים את עמדותיהם וסוברים שגם ללא חומרה מיוחדת מספיקה הרחבת דירה ללא היתר ו/או פיצול דירה שגלום בהם רווח כלכלי עודף, ניתן וכדאי להגיש תביעה לפי סעיף 219 ולהשית על הנאשם קנס כבד! לאחרונה טיפלתי בהפחתת שומת תובע עירוני שהעריך עלות הרחבת דיור בשטח כ-55מ"ר בסך 200,000 ש"ח, וכפל השווי שנתבע בפועל לא פחות ולא יותר מהסכום הדמיוני בסך 400,000 ש"ח!!!. בסופו של דבר שילם הנתבע לעירייה כ-22,000 ש"ח ובתשלומים, והתחייב להשלים הליכי רישוי הבניה אחרת תהרס תוספת הבניה(ת.ב. 01/09/0004867)

יחד עם זאת עלי להדגיש כי לאחרונה נערך מצוד של ממש אחר מפצלי דירות ולפני כשבועיים (11/10)קיים חובב ארצי, מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, יום עיון מיוחד בו נקבעו שני מסלולי אכיפה ככלי עזר לתובעים- הראשון הוא הטלת קנס על מפצלי הדירות בגובה של פי ארבעה משווי הרווחים שהתקבלו במשך כל תקופת השימוש בנכס והשני הוא הטלת קנס יומי של עד 1,400 שקל על עברייני הבנייה מיום גילוי העבירה ועד מתן גזר הדין, תקופה שיכולה להימשך שנתיים ואף יותר, לכן כעבור שנתיים הסכום יוכל לצטבר למאות אלפי שקלים ואף לנסוק למיליון שקל. הודעה תהיה חייבת להימסר לעבריין מראש.  בנוסף, התובעים יוכלו להטיל קנס של 75,300 שקל בשל עבירת הבנייה וסכום זהה בגין השימוש בנכס.

לסיכום, מומלץ לבנות כחוק ובמידה וקיימת בניה לא חוקית והוגשה תביעה יש לפעול להפחתת הקנסות באמצעות עו"ד ושמאי מקרקעין.

 

שתף את המאמר

הצטרפו לקבוצת ה-Whatsapp של מומחי הנדל"ן!

כל העדכונים המקצועיים, הזדמנויות עסקיות ונכסים בהזדמנות

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן