הערכת תחנות דלק

מאת GK שמאות

גד קרן

מצאתי לנכון להביא בפניכם מספר דגשים בקשר להערכת תחנות תדלוק שהינם מיזם עסקי שנועד להפקת רווחים משווק דלק בקמעונאות לצרכנים בודדים.

 

כמות הדלקים החודשית הנמכרת בפועל בתחנת התדלוק, משקפת את נפח הפעילות העסקית במכירת הדלקים בתחנה והיא מהווה נתון יסודי להערכת המיזם, סביר לאמוד את כמות כלי הרכב שיכנסו לתחנה בינעירונית לפי שיעור של 5% בערך מכלי הרכב העוברים ליד התחנה, בשני הכוונים.

תדלוק ממוצע לכלי רכב הינו בערך 38 ליטר. ליטר בנזין 95 עולה היום בערך 7.3 ₪ לליטר.

מרכיב המס(הבלו) על הדלק עלה בשנים האחרונות לשיעור גבוה ומכביד ועוד ידו של האוצר נטויה.

הוצאות שוטפות בתחנות תדלוק מורכבות מהוצאות לשכר עבודה, ארנונה, תחזוקת ציוד, תחזוקה בתחנה, הנה"ח ומשרדיות, קידום מכירות, מימון אשראי ומגיעות לערכים בטווח שבין 60%-30% מהמרווח נטו לאחר הובלה והנחות(שיעור ההוצאות משתנה ותלוי בהיקף הליטרים הנמכרים).

עלות הקמה ופיתוח של תחנת תדלוק הינו בסך 2,000,000$-1,000,000$.

שטח קרקע אופייני לתחנה הינו בערך 1.5דונם. ברוב התחנות מקור להכנסה נוספת ורווחית הן חנויות הנוחות, שטיפת רכב ופנצ'ריות.

ככלל, מיקום התחנה הינו בעל השפעה קרדינלית על היקף מכירת הדלקים וכפועל יוצא על הכנסותיה הכוללות. לכן, תחנות בעלות מיקום מוצנע או על כבישים צדדים או תחנות עירוניות יאלצו לתת הנחות גבוהות יותר לליטר דלק או מתנות יקרות יותר(עיתון חינם, שטיפת רכב) על מנת לשמור על כמות מסוימת של מכירת ליטרים.

מומלץ לפני כניסה לשותפות או מיזם עסקי מסוג תחנת תדלוק להתייעץ עם שמאי מקרקעין שיבדוק בנוסף לבדיקות הרגילות, גם את אפשרויות הקמת מרכזים מסחריים או חנויות עוגן(למשל רשת מזון גדולה) בצמוד לתחנה, את מגבלת המרחקים בין תחנה לתחנה עפ"י התמ"א(תוכנית מתאר ארצית), אפשרות הקמת תחנות תדלוק נוספות בסמוך למיזם, שינויים צפויים בנפחי התנועה, כבישים עוקפים, שינויים בייעוד הקרקע בהתאם לפיתוח האורבני הצפוי. כמו כן יש לבדוק את דרישות רישוי העסק, גובה הארנונה העירונית, היטלים, אגרות פיתוח וכד' שנגבים ע"י הרשות המקומית.

שתף את המאמר

הצטרפו לקבוצת ה-Whatsapp של מומחי הנדל"ן!

כל העדכונים המקצועיים, הזדמנויות עסקיות ונכסים בהזדמנות

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן