בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה

 

תאונות עבודה רבות מדי מתרחשות בארץ ויותר מכל  בענף הבניין והתשתיות .
הן  קורות בעיקר בנפילה מגובה  אך גם  מנפילת מטענים ,משימוש לא זהיר בכלי עבודה ,התמוטטות דפנות חפירה ,קריסת עמודי תמיכה זמניים ופיגומים ,פגיעת  טרקטורים ,חנק מגזים בשוחות .

הסיבות  שונות אך לרוב קשורות באופי הלאומי שלנו קרי – חפיפניקיות ויהיה בסדר .

אסור אבל בשום אופן להשלים עם מצב זה מאחר שהוא לא מחויב המציאות .והראיה – באירגונים ומפעלים בארץ שם החליטו שלא משלימים עם מצב כזה ,שמו סוף לתאונות .

האחראים למצב בלתי נסבל זה הם לדעתי בראש וראשונה משרדי הממשלה הנוגעים בדבר שלא שמו את הבעיה הזו בעדיפות עליונה . וזו עובדה ,כי אם לא כך אז היו מעסיקים מספיק פקחים ומפעילים תמריצים ועונשים על קבלנים ומפעלים .

הפתרונות  למצב קשה זה מתחלקים  לשתי קבוצות  –

1.צעדים שינקטו על מנת להבטיח עבודה בטוחה

2. צעדי ענישה והרתעה שיאלצו את הנוגעים בדבר לעשות את שצריך על מנת להבטיח  עבודה בטוחה .

הצעדים להבטחת עבודה בטוחה
באתרי הבנייה כיום ,מנהל העבודה הוא גם ממונה הבטיחות .סידור זה חייב להפסק מאחר שמנהל העבודה  נמדד ומתוגמל עלפי הספק העבודה שהוא במקרים רבים בניגוד עניינים לבטיחות .

ממונה הבטיחות חייב להיות אדם אחר שקיבל הדרכה מתאימה ,שאינו כפוף למנהל האתר ויהיה בעל סמכויות להפסקת עבודות וסילוק עובדים שלא פעלו עלפי להוראות הבטיחות  .

חיוב כל יזם ,קבלן ,ומפעל להעסיק על בסיס קבוע יועץ בטיחות מוסמך(בנוסף לממונה הבטיחות הקבוע באתר) שילווה את העבודה על בסיס נוכחות במקום העבודה אחת לשבוע לפחות .

קיום תכנית בטיחות שהוכנה על ידי יועץ הבטיחות באופן מיוחד לכל עבודה . תכנית זו תעודכן מעת לעת עם שינוי התנאים עם התקדמות העבודה .
תכנית כזו תפרט את כל הסכנות האפשריות בעבודה המתבצעת  ואת סידורי הבטיחות שיש לנקוט. סדורים אלו יכולים להיות קשורים בין היתר לתמיכות ,מעברים בטוחים לעובדים ,גידור אזורים גבוהים או פתחי שוחות וחפירות ,דיפון מדרונות , תאורה ,תחומי עבודה של עגורנים ,מניעת הצפה ושריפות .

קיום הדרכות לעובדים  .

צעדי ענישה והרתעה-
חובה להפעיל פיקוח יעיל מצד הרשויות .פיקוח שיהיו בידו סמכויות חוקיות :
לסגור אתרים בהם קרו תאונות שגבו חיי אדם
להטיל קנסות בגין הפרות בוטות של כללי הטיחות כמו למשל ,העדר של –
ממונה בטיחות באתר , גידורים , תכנית בטיחות .

כול הפעולות כרוכות כמובן בהשקעה כספית הן מצד המבצעים והן מצד המדינה , אבל לא כאן המקום לחסוך .

 

    מהנדס גבי לוינגר

GK הנדסה ושמאות