תשואה מנדל"ן מניב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התשואה מנדל"ן מניב בין אם מדובר בדירה להשקעה, אולם תעשיה, משרד, חנות או אפילו מניה במלון דירות, מחושבת ע"י חלוקת דמי השכירות השנתיים נטו בשוויו של הנכס.

בתקופה האחרונה מוצעים לציבור הרחב עשרות פרוייקטים בארץ ובחו"ל עם "הבטחת הכנסה" למספר שנים. התשואה כך מבטיחים גבוהה מהמקובל ויציבה לאורך שנים, ולעיתים גם מוצע מימון בנקאי נדיב לרכישת הנכס. ואמנם, רבים רוכשים נכסים בארץ ובחו"ל מבלי להתייעץ תחילה עם שמאי מקרקעין מומחה בתחום.

לדעתי, התשואה מהנכס ככל שתהיה אטרקטיבית איננה חזות הכל ויש לבדוק בנוסף(בין יתר הבדיקות), האם הנכס סחיר ו"יש לו שוק" והאם כשבעליו ירצה לממשו האם יצליח בכלל?, באיזו מהירות? והאם הוא צפוי לרווחי הון או חלילה להפסדי הון רחמנא לצלן ולמימוש מהיר ומאולץ ע"י הגורם המממן.

יש כאלו שלמדו ובדרך הקשה, שבעת הדחק את התרנגולת שהטילה ביצי זהב יש לשחוט כדי לקבל תמורתה כסף מזומן(ועיין ערך רומניה-בימים אלו הח"מ נוסע לשם תכופות על מנת לסייע למוסדות ולפרטים בהשבחת נכסים "תקועים" ללא קונה ומציאת שימוש זמני עד למציאת הקונה המיוחל).

לסיכום, אין סיכוי ללא סיכון ולעיתים תשואה גבוהה היא רק צד אחד של המטבע, ראו הוזהרתם!