מדידות לצורך ארנונה עירונית

שמאי מקרקעין היטל השבחה ביקורת מבנים הערכת שווי משק חקלאי הערכת שווי דירה מס השבחה תקן 22 קרקע חקלאית דוח אפס ירידת ערך סעיף 197 השגה לרשות מקרקעי ישראל בדיקת כדאיות כלכלית שווי דירה הערכת דירה היטל מקרקעין הערכת שווי קרקע הערכת שווי נכס שווי נכס

לאחרונה התקבל בבית משפט העליון פס"ד מהפכני (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה) הקובע כי על הרשויות המקומיות חלה חובה, לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית, באופן מדויק לרבות חלקי מטר עד 2 ספרות אחרי הנקודה!

בהתאם לפסיקת כבוד ביה"מש על הרשויות לחייב את שטחי כל הנכסים המצויים בתחום שיפוטן באופן מדוייק עד 31/12/2017 ואילו נכסים שיש לגביהם נתוני שטח מדוייקים יחוייבו בהתאם החל מיום 1/1/2016!

המשמעות המעשית כי הרשויות יתחילו להודיע לבעלי נכסים שלגביהם אין נתוני שטח מדוייקים, על ביצוע המדידות ובחינת הממצאים, כדי להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי העירייה(ארנונה כללית).

להערכתי המדידות יוסיפו לעיריות הותיקות שבהן נכסים ישנים (שחויבו בארנונה הכללית ללא שטחי מרפסות ושטחי שרות) כספים רבים,

כמו כן יש לבחון את הפרשנות המשפטית למושג "נכס" האם הוא כולל שטחי הצמדה כגון מחסן, מרפסות, חלניה וכד' יש לזה משמעות עצומה לעצם החיוב הכספי.

משרדנו עוסק בבחינת מדידות של עירייה והשגות על עצם החיוב(במקרה וגילמו שטחים ציבוריים או פרטים שהם לא ברי חיוב) וגובה החיוב שנגזר מפרמטרים נוספים לשטח הנכס עצמו, כגון: גיל וסוג בנין וכד'

GK שמאות