הערכת קרקע חקלאית מוגנת

שמאי מקרקעין היטל השבחה ביקורת מבנים הערכת שווי משק חקלאי הערכת שווי דירה מס השבחה תקן 22 קרקע חקלאית דוח אפס ירידת ערך סעיף 197 השגה לרשות מקרקעי ישראל בדיקת כדאיות כלכלית שווי דירה הערכת דירה היטל מקרקעין הערכת שווי קרקע הערכת שווי נכס שווי נכס

ינואר 2018

קרקע חקלאית מוגנת מוגדרת ככזאת שלא ניתן להקים עליה מבנים ומתקנים חקלאיים כגון: לולים, סככות וכד', מתוקף רצון הירוקים, וועדות וגופים נוספים, לשמר את הקרקע החקלאית "בתולית" ככל שניתן.

השאלה השמאית  מה "ירידת הערך" לקרקע חקלאית מוגנת יחסית לקרקע חקלאית "רגילה", וכיצד מעריכים קרקע מוגנת כנ"ל.

ככלל, יש להעריך ולהוון את דמי השכירות המשתלמים בשני המצבים, ואת ההפרש שמשקף את הזכות להקמת מבנים להפחית משווי קרקע חקלאית "רגילה".

משרדנו עורך הערכות חקלאיות וכן נזקים למבנים חקלאיים.

GK שמאות