0% מע"מ פצצה תדמיתית, 0 השפעה על מחירי הדירות

משולחנו של גד קרן- GK  שמאות

כרגע מורגשת האטה במחירי הדירות וניכרת מגמה של התמתנות ובחלק מהאזורים אף ירידה במחירי הדירות לרבות ביטול עסקאות של דירות מיד שניה. הקבלנים מדווחים על "בית קברות" במשרדי המכירות.

אולם, החל מחודש ספטמבר יסתער הישראלי על מלאי הדירות, מעכרים ומתווכים יחברו בין  זכאים/מוטבים עפ"י הקריטריונים בתוכנית לפיד לכאלה שאינם עומדים בקריטריונים(וימצאו דרכים לעקוף הגבלות סטטוטוריות), הקונים יכנסו לבנק למשכנתאות כדי לממן במשכנתא שמנה את הרכישה, הקבלנים שירגישו שמסתערים על הסחורה יעלו את המחירים בגובה ההנחה לפחות. וכך המגמה תימשך שאני לא צופה ירידת מחירים.

מאידך זה לא סוד שהמשק צועד למיתון ובמידה והריבית תעלה כפי שמבטיח ב"י ברבע אחוז לרבעון החל מתחילת 2015 (למרות התיסוף בשקל) אזי המצב הכלכלי יחריף, חלק מהלווים לא יעמדו בהחזרי המשכנתא, ואז נחזה במימושי דירות בהיקף נרחב ע"י הבנקים.

סובסידיה לא עובדת טוב ולכן את ההטבות היה צריך לתת דרך מחיר למשתכן באזורי הפריפריה ופיזור האוכלוסיה כולל השקעה מסיבית במקורות תעסוקה ותשתיות ובמקביל בניה ממשלתית/מוסדית של בניינים להשכרה באזורי הביקוש.