פס"ד אלעזר עמר נגד עיריית חדרה- חובת הרשויות למדידת שטח מדוייקת

לאחרונה התקבל בבית משפט העליון פס"ד מהפכני (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה) הקובע כי על הרשויות המקומיות חלה חובה, לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית, באופן מדויק לרבות חלקי מטר עד 2 ספרות אחרי הנקודה!

בהתאם לפסיקת כבוד ביה"מש על הרשויות לחייב את שטחי כל הנכסים המצויים בתחום שיפוטן באופן מדוייק עד 31/12/2017 ואילו נכסים שיש לגביהם נתוני שטח מדוייקים יחוייבו בהתאם החל מיום 1/1/2016!

המשמעות המעשית כי הרשויות יתחילו להודיע לבעלי נכסים שלגביהם אין נתוני שטח מדוייקים, על ביצוע המדידות ובחינת הממצאים, כדי להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי העירייה(ארנונה כללית).

להערכתי המדידות יוסיפו לעיריות הותיקות שבהן נכסים ישנים (שחויבו בארנונה הכללית ללא שטחי מרפסות ושטחי שרות) כספים רבים,

כמו כן יש לבחון את הפרשנות המשפטית למושג "נכס" האם הוא כולל שטחי הצמדה כגון מחסן, מרפסות, חלניה וכד' יש לזה משמעות עצומה לעצם החיוב הכספי.

משרדנו עוסק בבחינת מדידות של עירייה והשגות על עצם החיוב(במקרה וגילמו שטחים ציבוריים או פרטים שהם לא ברי חיוב) וגובה החיוב שנגזר מפרמטרים נוספים לשטח הנכס עצמו, כגון: גיל וסוג בנין וכד'

GK שמאות